Open Air kindervakantiekampen

01-02-2023

Een zalig tijd beleven in openlucht: spelen en leren in en met de natuur! Voor kinderen en jongeren van (5) 6 tot 12 jaar (en ouder).De Open Air kinderkampen ontstonden vanuit de vaststelling dat plekken zoals de pluktuinen in Herne en Oetingen, veel meer te bieden hebben dan alleen maar groenten en fruit, én vanuit de noden die we zagen bij kinderen om buiten vrij te kunnen spelen en ontdekken.

Gaandeweg werd er ook breed en vrijblijvend gewerkt rond diverse thema's: de pluktuin zelf (helpen), natuurontdekking, wetenschappelijke thema's, technieken (knutselen met hout en ander natuurlijk materiaal).

Dit project loopt nu verder via De Oases vzw, waarbij deze ervaringen verder uitgerold worden op andere plekken in Vlaanderen volgens hetzelfde concept. Er worden via de vzw opleidingen en begeleidingen aangeboden om dergelijke kampen te starten en er een lokale werking rond uit te bouwen.

Er wordt principieel geen inschrijvingsgeld gevraagd voor de kampjes, zodat geld geen drempel vormt voor deelname. Wel wordt er gewerkt op basis van giften. Wil je zelf zo'n kampwerking ondersteunen? Dan kan je een gift doen aan De Oases vzw op rekeningnummer BE88 8936 6003 4141 te Herne met vermelding "gift - open air kampjes".


Spelen, observeren, ontdekken, leren en genieten in de natuur!

Tijdens de Open Air vakantiekampen geven we kinderen en jongeren veel ruimte in de inspirerende en natuurlijke omgeving van de pluktuinen. De gezonde buitenlucht, de rust en de natuur brengen heel wat positiefs in beweging; dat merken we keer op keer door de talrijke en unaniem positieve reacties van de ouders en de kinderen zelf!

We bieden de kinderen verschillende thema's aan waar ze spelenderwijs mee aan de slag kunnen: bouwen met natuurlijke elementen (leem, hout, stro), diertjes ontdekken en schuilplaatsen maken, planten zoeken en gebruiken, meehelpen in de pluktuin zelf (zaaien, planten, oogsten), geluiden en muziek in de natuur ontdekken en maken, samen koken met natuurlijke hulpbronnen, ...

Er is veel ruimte voor vrij spel. Onderzoek leert ons dat vrij spelen de creativiteit en vindingrijkheid stimuleert en dat kinderen die zo opgroeien meer in harmonie met zichzelf leven. Bovendien ontwikkelen ze meer interesses en handigheid, en staan ze meer open om bij te leren en met anderen positief om te gaan.

Elke dag staan we samen met de kinderen stil met de talenten en passies van elkeen. Ze krijgen die feedback ook op een originele manier mee naar huis, zodat wat ze beleefden op kamp ook positief kan doorwerken thuis nadien.

Daarnaast leren we samen ook emoties herkennen en behoeften verwoorden op een veilige en uitnodigende manier naar elkaar. Zo kunnen we elkaar helpen zonder onszelf tekort te doen en oplossingen vinden die echt werken.