Guide to growth

02-05-2023

Studiebegeleiding voor jongeren: samen werken aan kennis vergroten, leerstof begrijpen en toepassen, verbanden leggen, motivatie beheren en studie plannen, gericht op zelfredzaamheid!


"Ik zit liever in de zetel om te leren dan aan een tafel, anders is het precies weer 'school' "

Zeno, 16 jaar, uit Bever

Info over de locaties:

"Studeren met andere jongeren gaat voor mij veel vlotter dan alleen!" 

Simon, 16 jaar, uit Beveren


Niet zomaar een studiebegeleiding! 


Studiebegeleiding is vaak gericht op het individueel aanpakken van achterstand in kennis en het aanleren van plannen. Ervaring van ruim 20 jaar leert ons echter dat jongeren - zeker vandaag de dag - nood hebben aan een omgeving die helpt en toont hoe de brede vaardigheden geleerd kunnen worden, die nodig zijn om vlot en geïnteresseerd te leren. Daarnaast willen ze ook individueel begeleid worden bij specifieke vragen en om over twijfels te spreken.

In Lennik spitsen we ons toe op het studie- en leerproces zelf. In Hoevenen leggen we de klemtoon iets meer op studiegerichte oriënteringsgesprekken op vrijdagavond. Boutersem is de plek bij uitstek waar we de oriënteringsdagen uitrollen, die breder en dieper gaan dan alleen studies.


De groep als dragende leer- en ontdekkingsomgeving


Leren van elkaar is mogelijks nog belangrijker dan leren van een expert, ook als stelt die zich laagdrempelig en zorgzaam op. De leeromgeving die we creëren, bestaat uit een groepje jongeren en is zeer divers (studierichting, leeftijd, ...). Het laat de jongeren toe vooruit te kijken en bij te leren, en achteruit te kijken en te beseffen hoe ze gegroeid zijn. 

Er is steeds een begeleider-expert aanwezig met brede kennis en uitstekende begeleidings- en overbrengingsvaardigheden. Deze 'bron' kan op elk moment aangesproken worden, zowel voor inhoud als voor studievaardigheden én voor obstakels als stress, gebrek aan focus, motivatieproblemen, ...


Concrete aanpak.


We starten de (halve) dag samen en overlopen de concrete noden van elkeen. Op basis daarvan plannen we de komende uren: wie heeft individuele uitleg of een gesprek nodig, waar zit een gezamenlijke nood van verschillende aanwezigen, ... ?

In Hoevenen werken we op afspraak, zodat we de oriënteringsgesprekken of studiehulp gericht kunnen aanbieden tijdens vooraf bepaalde tijdsblokken. 

Voor we het beseffen, is de sessie om en hebben we veel meer gedaan dan we oorspronkelijk dachten!


"Het is meer dan alleen over studeren, maar ook over de werking van ons brein en zo."

Mathijs, 14 jaar, uit Pepingen

xxx 

xxx 

"Ik leerde om stress beter te kunnen benoemen en dat helpt me om er mee om te gaan."

Noor, 15 jaar, uit Borgerhout


Hoe doen we dat (samen)?


We organiseren volledige en/of halve dagen op verschillende locaties, tijdens dewelke we aan de slag gaan met de 4 pijlers:

Welzijn: eerst 'thuiskomen' op de plek en bij elkaar en checken: hoe zit ik erbij en wat heb ik nodig vandaag? Vanuit die veilige samen-omgeving plannen we de dagdoelen en gaan ermee aan de slag!

Motivatie: is een gevoel van zin hebben in iets, het zelf willen. De basis van dat gevoel is een behoefte of een nood. Zo ook met demotivatie: welke behoefte is er niet ingevuld waardoor ik geen zin heb om ervoor te gaan? Dat bij jezelf leren herkennen en benoemen, is een belangrijke eerste stap. Vervolgens kijken we hoe die behoefte wél ingevuld kan worden.

Inhoudelijke hulp: de begeleiders zijn vakexperten! Hoofdbegeleider Bert is bio-ingenieur van opleiding, met een brede interesse in techniek, technologie, menselijke processen, economie en geschiedenis. Bij de inhoudelijke begeleiding worden steeds linken met toepassingen binnen de leefwereld van de jongeren aangereikt.

Zelfredzaamheid: we leggen steeds de nadruk op het zelf leren oplossen van problemen en vragen. We geven - zelfs bij inhoudelijke vragen - niet (meteen) de oplossing maar wel een antwoord dat de jongere aanzet om zelf na te denken en een stap in de richting van de oplossing te vinden. Door hulp te bieden bij het plannen en schematiseren, leren de jongeren ook om grip te krijgen op hun studiesituatie.

We stimuleren de jongeren om ook bij elkaar hulp en motivatie te vinden. Elke jongere krijgt ook toegang tot een bibliotheek van schema's en handige tools die we samen bouwen. De begeleiders hebben een 'leading by example'-houding die zorgzaam is, nabij aanvoelt en inspirerend werkt.


"Hier begin ik sneller aan mijn schoolwerk!"

Fredje, 14 jaar, uit Lennik

xxx 

xxx 

"De plek geeft me ook veel rust, ik kan me hier goed focussen."

Noor, 15 jaar, uit Borgerhout


Wat brengt het je bij?


We merken vrij snel een vooruitgang op meerdere vlakken:

- zelfkennis, zelfbewustzijn, een positief en evenwichtig zelfbeeld

- houding en motivatie tegenover het studeren

- vaardigheid en toepassen van plannen en inhoudelijk schematiseren

- meer innerlijke rust door antwoorden over het "waarom" van leerinhoud 

- een grotere zelfredzaamheid door een grotere comfortzone en toegang tot leerbronnen

- duidelijker eigen behoeften kunnen benoemen en hulp vragen

- beter zelfsturend kunnen handelen 


Jongeren zien bij elkaar dat ze niet alleen zitten met vragen en noden. Dat brengt rust ('Ik ben dus niet alleen') en nodigt uit om de eigen twijfels ook te uiten in deze veilige omgeving. Het heeft meestal ook een positief effect op hun sociale omgang met anderen, in het bijzonder met ouders en begeleiders.


"Handig dat er een expert is die je kan aanspreken om je te helpen een antwoord op je vragen te vinden."

Matisse, 17 jaar, uit Lennik

xxx 

xxx 

"Ook fijn dat het niet alleen over school gaat, maar ook psychologische dingen zitten erin. Dat vond ik zeer interessant!"

Noor, 15 jaar, uit Borgerhout

xxx

Info over de locaties:

xxxDe hoofdbegeleider


Bert GEYSELS

Bio-ingenieur, leraar, bemiddelaar, expert, coach, systeemverbinder, brandweerman-ambulancier, inspirator & motivator, netwerker en zelfs landbouwer: stilzitten is niet echt Berts ding.

Maar nog veel meer is Bert begaan met de toekomst en wil hij liefst vandaag al realiseren rond noden waar we morgen hoe dan ook als samenleving mee te maken zullen krijgen. Vandaar zijn zachte en bemoedigende blik op kinderen en jongeren - de toekomst van onze samenleving - en zijn inzet om hun kwetsbaarheid om te zetten in weerbaarheid, zelfredzaamheid en verbinding.

Bert heeft 25 jaar ervaring als individuele (studie)begeleider voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen. Hij geeft daarnaast ook groepsbegeleiding en helpt teams en organisaties om zich menselijk en efficiënt te organiseren.


"Mijn zoon kreeg in zijn laatste jaar middelbaar rugproblemen, met een operatie tot gevolg. Wiskunde: help! We kwamen bij een verrassend jonge Bert terecht, die echter bij het eerste gesprek meteen naar de kern ging: inspanningen richten en motivatie activeren naar het doel. Een systematische en focusaanpak. De nachtmerrie statistiek werd plots peanuts. Thomas zelf veranderde fundamenteel en blijvend, en dat trekt zich door in zijn professioneel leven tot op vandaag."  

Ludo HESELMANS uit Diest, program manager bij IBM, vader van Thomas, periode 2005-2009.