Guide to growth

06-01-2024

Studiebegeleiding en persoonlijke groei voor jongeren (12-18 jaar): via je studies werken aan kennis, leer- en organisatorische vaardigheden, zelfredzaamheid en zingeving!


"Ik zit liever in de zetel om te leren dan aan een tafel, anders is het precies weer 'school' "

Zeno, 16 jaar, uit Bever"Studeren met andere jongeren gaat voor mij veel vlotter dan alleen!" 

Simon, 16 jaar, uit Beveren


Niet zomaar een studiebegeleiding! 


Studiebegeleiding is vaak gericht op het individueel aanpakken van achterstand in kennis en het aanleren van plannen. Ervaring van ruim 20 jaar leert ons echter dat jongeren - zeker vandaag de dag - nood hebben aan een omgeving die helpt en toont hoe de brede vaardigheden geleerd kunnen worden, die nodig zijn om vlot en geïnteresseerd te leren. Daarnaast willen ze ook individueel begeleid worden bij specifieke vragen en om over twijfels te spreken.


De groep als dragende leer- en ontdekkingsomgeving


Leren van elkaar is mogelijks nog belangrijker dan leren van een expert, ook als stelt die zich laagdrempelig en zorgzaam op. De leeromgeving die we creëren, bestaat uit een groepje jongeren en is zeer divers (studierichting, leeftijd, ...). Het laat de jongeren toe vooruit te kijken en bij te leren, en achteruit te kijken en te beseffen hoe ze gegroeid zijn. 

Er is steeds een begeleider-expert aanwezig met brede kennis en uitstekende begeleidings- en overbrengingsvaardigheden. Deze 'bron' kan op elk moment aangesproken worden, zowel voor inhoud als voor studievaardigheden én voor obstakels als stress, gebrek aan focus, motivatieproblemen, ...


Concrete aanpak.


We vertrekken vanuit de noden van elkeen: wie heeft individuele uitleg of een gesprek nodig, waar zit een gezamenlijke nood van verschillende aanwezigen, ... ? De sessies verlopen zoals het leven zelf: deels samen, mensen komen toe, anderen vertrekken. In deze dynamische beweging voorzien we ankerpunten en referentiepersonen die zorgen voor rust.

Voor we het beseffen, is de sessie om en hebben we veel meer gedaan dan we oorspronkelijk dachten!


"Het is meer dan alleen over studeren, maar ook over de werking van ons brein en zo."

Mathijs, 14 jaar, uit Pepingen

xxx 

xxx 

"Ik leerde om stress beter te kunnen benoemen en dat helpt me om er mee om te gaan."

Noor, 15 jaar, uit Borgerhout
Hoe doen we dat (samen)?


We organiseren sessie (dagen, halve dagen, avonden) op verschillende locaties (Lennik en Hoevenen-Stabroek), tijdens dewelke we aan de slag gaan vanuit 5 invalshoeken:

Vakspecifieke inhoudelijk begeleiding voor:

- Wiskunde - wetenschappen (fysica, chemie, biologie, aardrijkskunde, mechanica, elektriciteit, electronica, biochemie, biotechnologie, biotechiek, toegepaste chemie, farmaceutische chemie,  natuurwetenschappen, wereldoriëntatie, ...).

- Economie - boekhouden - budgetbeheer - ...

- Geschiedenis - muziek - ...

- Talen (Frans, Engels, Duits): op voorhand aangeven bij de inschrijving indien daar intense begeleidingsnoden voor zijn.

- Humane vakken (opvoedkunde, huishoudkunde, sociologie, psychologie, pedagogie, ...): op voorhand aangeven bij de inschrijving indien daar intense begeleidingsnoden voor zijn.

- Andere vakspecifieke noden: graag op voorhand aangeven bij inschrijving.

Inzichtelijke begeleiding:

- Leren schematiseren en samenvatten.

- Linken leren leggen binnen vakken en over vakken heen.

- Vakinhoudelijk leren herkennen en koppelen aan de realiteit.

- Leren doorvragen, en zelf leren testen of de leerstof grondig gekend is.

Organisatorische begeleiding:

- DOE-doelstellingen leren formuleren.

- Inventariseren van vakken en vakkennis - hiaten detecteren.

- Leren plannen van leertaken; leerinspanningen objectief leren in kaart brengen.

- Leren plannen van de voorbereiding van toetsen en examens.

- Leren plannen van school-, studie- en vrije tijd.

- Aanbod van tools hiervoor: studiemeter, jaarplanner, weekplanner.

Persoonsgebonden begeleiding:

- Zelfredzaamheid verhogen.

- Inzicht in en leren helder formuleren van eigen (leer)noden.

- Je sterktes leren kennen, en ze durven tonen en gebruiken.

- Hulp leren vragen binnen een dragend netwerk: jongeren krijgen toegang tot andere deelnemers en de begeleiders via chatgroepen, waardoor ze ook buiten de sessies hulp kunnen krijgen (ook individueel).

- (De)motivatie leren herkennen, erkennen en beheren; weerstand tegen taken herkennen en leren overwinnen.

- Eigen focus/concentratie leren beheren.

Zingeving:

- Inzicht krijgen in de eigen drijfveren en (levens)doelen.

- Een eigen plek binnen de samenleving zoeken en vinden.

- Durven nadenken over een eigen/de toekomst."Hier begin ik sneller aan mijn schoolwerk!"

Fredje, 14 jaar, uit Lennik

xxx 

xxx 

"De plek geeft me ook veel rust, ik kan me hier goed focussen."

Noor, 15 jaar, uit Borgerhout


Wat brengt het je bij?


We merken vrij snel een vooruitgang op meerdere vlakken:

- meer inzicht in het doel en de methode van vakinhouden

- zelfkennis, zelfbewustzijn, een positief en evenwichtig zelfbeeld

- houding en motivatie tegenover het studeren verhoogt

- vaardigheid in en toepassen van plannen en inhoudelijk schematiseren

- meer innerlijke rust door antwoorden over het "waarom" van leerinhoud 

- een grotere zelfredzaamheid door een grotere comfortzone en toegang tot leerbronnen

- duidelijker eigen behoeften kunnen benoemen en hulp vragen

- beter zelfsturend kunnen handelen 


Jongeren zien bij elkaar dat ze niet alleen zitten met vragen en noden. Dat brengt rust ('Ik ben dus niet alleen') en nodigt uit om de eigen twijfels ook te uiten in deze veilige omgeving. Het heeft meestal ook een positief effect op hun sociale omgang met anderen, in het bijzonder ook met ouders en begeleiders."Handig dat er een expert is die je kan aanspreken om je te helpen een antwoord op je vragen te vinden."

Matisse, 17 jaar, uit Lennik

xxx 

xxx 

"Ook fijn dat het niet alleen over school gaat, maar ook psychologische dingen zitten erin. Dat vond ik zeer interessant!"

Noor, 15 jaar, uit Borgerhout"Mijn zoon kreeg in zijn laatste jaar middelbaar rugproblemen, met een operatie tot gevolg. Wiskunde: help! We kwamen bij een verrassend jonge Bert terecht, die echter bij het eerste gesprek meteen naar de kern ging: inspanningen richten en motivatie activeren naar het doel. Een systematische en focusaanpak. De nachtmerrie statistiek werd plots peanuts. Thomas zelf veranderde fundamenteel en blijvend, en dat trekt zich door in zijn professioneel leven tot op vandaag."  

Ludo HESELMANS uit Diest, program manager bij IBM, vader van Thomas, periode 2005-2009.