Training advice

Training guidance and organisation for compagnies

Vorming geven zowel als vorming krijgen, zijn de sleutel op de deur van een dynamische en een duurzame bedrijfsvoering. Cruciale kennis en vaardigheden ontwikkelen en beschikbaar houden binnen de organisatie, spaart een pak kosten en verhoogt resultaat en voldoening.

In een tijd waarin efficiëntie, winst, cijfers en KPI's je om de oren slaan, haken steeds meer medewerkers af. Ze zoeken een 'nieuwe uitdaging' of - veel erger - gaan 'kopje onder'.

Zingeving is cruciaal om hen actief, dynamisch en betrokken aan boord te houden: waarom en hoe doe ik mijn job? Hoe creëer ik meerwaarde vanuit de persoon die ik ben, vanuit mijn passie en talent ten dienste van mijn collega's?

Vorming is daarbij een essentiële, maar voor veel bedrijven moeilijke, piste. En wat zou dan beter werken dan gepassioneerde en talentvolle lesgevers en coaches aan het werk te zien?!

AUTHENTICAL wil met het thema training advice een ondersteunend en dragend netwerk bieden aan projecten die zich richten op het versterken van de inzet van medewerkers binnen bedrijven en organisaties. Dit thema richt zich voornamelijk op projecten die participatief te werk gaan en managers bijstaan bij het bottom-up ontwikkelen van vormingsstrategieën waarbij opleiding als hefboom wordt gebruikt om groepsvorming te bevorderen, jobs een zinvollere invulling te geven en echt toe te werken naar relevantie van opleiding voor op de werkvloer.

AUTHENTICAL ondersteunt volgend project ...

          - Optimal Impact, een opleidingsvisie die de lesgever traint als een coach van een leerproces en hieraan een persoonlijke groei koppelt.

... en er is plaats voor meer!