Teambuilding

groepscreatie en visievorming 

Een team heb je wanneer mensen echt en positief geconnecteerd zijn met elkaar. Wanneer duidelijk is wie welke meerwaarde heeft te bieden, wanneer men daarvoor ruimte krijgt en appreciatie.

Maar ook wanneer zwakke punten helder zijn, geaccepteerd worden en opgevangen door de groep!

Wanneer ervaring benoemd wordt en een plaats krijgt, creativiteit en leiderschap ruimte krijgen en geluisterd wordt naar nieuwe ideeën.

Topteams verzetten bergen en veranderen de wereld (van je organisatie)!

AUTHENTICAL wil met het thema teambuilding ondersteuning bieden aan projecten die tot doel hebben om teamspirit blijvend te creëren vanuit het valideren van het potentieel van ieder individu binnen de groep. Essentiële waarden daarbij zijn: respect voor elkeen, openheid, kwetsbaarheid tonen, actief en empatisch luisteren, die de rode draad vormen doorheen de teambuildingsactiviteiten. Er zijn geen zwaktes, enkel sterktes. Als we elkaars talenten kennen, dan kunnen die ook optimaal ingezet worden binnen de groep voor het bereiken van collectieve doelen. De motor daarbij is dan de intrinsieke motivatie van elkeen om een steentje bij te dragen aan het geheel, vanuit een eigen passie en met de eigen talenten.

AUTHENTICAL ondersteunt volgend project ...

          - Same team, different people: medewerkers op uitdaging in de natuur, waar ze in hun kracht worden gezet door hun talenten te (h)erkennen en te valideren. Een beleving die automatisch leidt tot groepsvorming en visiedenken.

... en er is plaats voor meer!