Optimal Impact


Het is wellicht herkenbaar: medewerkers die reeds lange tijd werkzaam zijn binnen de onderneming of organisatie, raken uitgekeken op hun job. Ze komen er niet meteen mee af, maar vallen in gewoontewerk. De dynamiek, het enthousiasme én de resultaten van weleer gaan stilaan vervagen.

Opvallend is wel dat deze mensen vaak wel geconsulteerd worden door eerstelijnscollega's: mensen in hun bureau of ploeg. Als het gaat over waar je wat vindt, hoe dat zat met oude wetgeving tegenover nieuwe, bij wie je wat kan vinden binnen de onderneming of organisatie, hoe je best iets aanpakt, ... Alleen: ze ontvangen hiervoor vaak weinig appreciatie én het wordt niet gezien noch gevalideerd als deel van hun taak.

Maar wat verlies je als onderneming en organisatie als zo iemand wegvalt? Vertrekt voor 'een nieuwe uitdaging' (of beter: wegvlucht van een situatie zonder impact)? Of uitvalt door burn-out of bore-out, of gewoon omdat werken zonder voelbare impact uitput en moedeloos maakt? Weg al die ervaring! Weg dat bindmiddel! Weinig ondernemingen en organisatie durven de impact van zo'n vertrek echt onder ogen zien. Begrijpelijk, want het doet pijn!

Wellicht ook herkenbaar: nieuwe medewerkers die nog maar goed en wel ingewerkt zijn, en al vertrekken. Ze komen aan met een pak enthousiasme en goede moed, ook nieuwe kennis en inzichten, een afstandsblik die goud waard kan zijn als ze gezond-kritisch nieuwe ideeën kunnen en mogen lanceren.

Maar het kan snel botsen. Tegen onzichtbare muren van gewoontes, van vaste ideeën. Hun meerwaarde wordt niet gevalideerd en hun potentieel voor de onderneming of organisatie blijft on(der)benut. Dat frustreert snel. In deze tijd wil een medewerker een zinvolle job, met positieve impact, in teamverband. Daarom kwam die medewerker trouwens bij jouw onderneming of organisatie terecht; het klonk en leek allemaal zo beloftevol. En daarom is die medewerker na één of twee jaar al weer weg.

Hoeveel tijd heb je intussen geïnvesteerd in deze medewerker? Dure opleiding, tijd en inspanning van het hele team, loon zonder concrete meerwaardecreatie, ... Weinig ondernemingen en organisaties durven dat echt te benoemen. Tja, pijnlijk, inderdaad.

Wij nemen vormingsbeleid en concrete uitrol van een opleidingsplan als sleutel om:

          - Trouwe medewerkers leren lesgeven en ze zo een nieuw perspectief te geven om hun ervaring zichtbaar en geapprecieerd te maken binnen de organisatie. Zo creëren hun inspanningen een nieuwe positieve impact binnen de onderneming of organisatie.

          - Nieuwe medewerkers snel en doelgericht te laten inwerken binnen de onderneming of organisatie, zodat ze vlot hun weg vinden en voelen dat hun job zinvol is en impact heeft.

          - Een positieve interactie te creëren tussen nieuwkomers en medewerkers die er al langer zijn, zodat beide hun rol ten volle kunnen spelen: nieuwe ideeën brengen, spreken vanuit een afstandsblik, taboes doorbreken, én tegelijk onbezonnen initiatieven kaderen binnen de waarden van de onderneming of organisatie en zorgen dat ideeën gekanaliseerd worden zodat ze impactvol kunnen zijn in plaats van te botsen op muren.

          - Een stimulerende link opbouwen tussen de uitvoering en het management door vormingsbeleid op te bouwen vanuit de basis. Het management bijstaan door vragen en een kader aan te reiken waarmee de dialoog met de medewerkers wordt aangegaan. Zodat de uitwerking van het vormingsbeleid en de concrete uitrol van opleidingsplannen (intern-extern) een hefboom kan zijn naar een (ver)nieuwe(nde) samenwerking tussen doeners, denkers en beslissers.


Heb je graag meer informatie? Aarzel niet ons te contacteren!

Naast het begeleiden van visie-opmaak en het trainen van mensen inzake lesgeven, helpen wij ook bij het concretiseren van specifieke opleidingen op maat binnen ondernemingen en organisatie. We doen dat zeer doelgericht: op de werkvloer, daar waar de job zich afspeelt!