LearningHelp!


We beleven best wel vreemde en ongewone tijden. Voor (alleenstaande) ouders komt daar een bijzondere zorg voor de kinderen, jongeren en jongvolwassenen bij: het zorgen voor een thuisomgeving die ruimte biedt voor onderwijs en een zinvolle tijdsbesteding. En intussen nog zelf thuiswerken misschien, en vast en zeker extra tijd nodig om inkopen te doen, te koken en te zorgen voor andere huishoudelijke taken...

AUTHENTICAL heeft een thema dat volledig gewijd is aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen, en hun persoonlijke groei en leerproces: "Learning & Coaching". Om tijdens deze Corona-periode toch reeds een helpende hand te kunnen aanbieden, willen we gratis een intakegesprek met een luisterend oor aanbieden. We luisteren naar je bezorgdheden als ouder, en gaan in gesprek met je kind, jongere of jongvolwassene.

De intake is nadrukkelijk gratis en kan al tips opleveren om mee aan de slag te gaan. Blijkt dat een verdere professionele begeleiding noodzakelijk én gewenst is, dan worden hierover verdere afspraken gemaakt. Via het project Guido to Growth krijgt je kind dat een hoofdcoach toegewezen die de begeleiding opstart en coördineert. Een breed team van ervaren begeleiders wordt aangesproken waar nodig. Dit kan zowel gaan om vakinhoudelijke begeleiding, gericht zijn op algemene studievaardigheden (samenvatten, schematiseren, plannen), maar evengoed kan het zich ook toespitsen op motivatieversterking, zelfbewustwording en concentratievergroting.

Het gaat als volgt:

          - Je geeft via onderstaand contactformulier je gegevens door.

          - Je geeft zoveel mogelijk de vragen weer waar je mee zit als ouder.

          - Je geeft een aantal mogelijkheden door wanneer een contact kan plaatsvinden.

          - Je geeft aan hoe we je best contacteren (een live gesprek, telefoon, Skype, ZOOM, ...).

          - We plannen een moment in en nemen contact met je op voor een gratis en vrijblijvend intakegesprek.

Aarzel niet je kind erbij te betrekken: misschien heeft die ook vragen. Jongeren en jongvolwassenen mogen natuurlijk zelf ook rechtstreeks contact nemen!

Binnen AUTHENTICAL zijn meerdere mensen en projecten actief rond (studie)begeleiding, studie- en lifecoaching en vakspecifieke leerstofbegeleiding. Mocht een verdere (betalende) professionele begeleiding nodig zijn én gewenst door jou, dan kan dit reeds opgestart worden, ook op afstand.