Guide to growth

Studiebegeleiding krijgen

Zie je het bos door de bomen niet meer? Of is er dat ene vak waar je echt niet aan uit geraakt? Misschien loopt het in het algemeen niet zo best op school of in het hoger onderwijs?

Kom eens praten met ons! Een dynamische groep van ervaren en goed omkaderde begeleiders staat voor je klaar! Alle informatie vind je binnenkort terug onder de rubriek "Studenten".

Studiebegeleiding geven

Mensen begeleiden is niet enkel geven; je krijgt ook veel terug. Het vormt je persoonlijkheid en het geeft veel voldoening.

Voor al onze begeleiders voorzien wij een volledige omkadering, zowel praktisch als inhoudelijk. Je krijgt een coach met ervaring, en naast een inhoudelijke begeleiding voorzien we ook in persoonlijke groei (als professional maar ook als mens). Alle informatie vind je binnenkort terug onder de rubriek "Begeleiders".

Coaching

"Bij coaching is het niet de bedoeling om iemand te veranderen, het is het inzetten van (gespreks)vaardigheden vanuit een betrokken, geïnteresseerde en vragende attitude in interactie met anderen, die erop gericht zijn 'zelfdenkend' leren uit te lokken.
Het is niet de bedoeling als coach om zelf de oplossingen aan te reiken. De hoofdfocus van de coach is gericht op het leerproces van de coachee waardoor automatisch de competenties en talenten zichtbaar worden en aangewend kunnen worden.

Vraagstelling is een krachtig instrument om de ander aan het denken te zetten. Hoe scherper de vraagstelling, hoe effectiever de coachee tot inzichten of oplossingen kan komen. Maar een coach geeft ook feedback, daagt uit, houdt een spiegel voor, plaatst zaken in een ander daglicht...
Coaching is een effectief individueel leermiddel en daarmee ook een waardevol alternatief voor 'klassieke' opleidingen of andere vormen van leren. Coaching werkt stimulerend en is soms net die extra persoonlijke ondersteuning die een coachee nodig heeft om te groeien naar nieuw gedrag."


Meer info nodig? Interesse in begeleiding krijgen of begeleider/coach worden?

Aarzel niet ons te contacteren!