Authentical

perstekst

Opstart Lapino (jonge ondernemer Andreas, 12 jaar): https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20200622_04997652Perstekst "Opening Pluktuin Herne"

Herne, 12 mei 2020

Op zondag 7 juni 2020 opent Pluktuin Herne de deuren. Een openlucht-supermarkt met verse groenten, fruit, kruiden en bloemen. De pluktuin is nog in volle ontwikkeling en groei, op het tempo van de natuur zelf, maar boer Mike en boer Bert willen tijd nemen om de werking toe te lichten, hun passie en drijfveren te delen en uitdrukkelijk hun sponsors te bedanken door hen een persoonlijke voordeelkaart te overhandigen.

Om in deze Corona-tijden het bezoek aan de pluktuin veilig te laten verlopen, wordt aan alle geïnteresseerden gevraagd om zich vooraf in te schrijven (via www.authentical.be/opening-pluktuin-herne). Men krijgt dan een tijdslot toegewezen waarbinnen een beperkte groep mensen kan gaan 'winkelen' en toelichting kan krijgen hoe dat allemaal verloopt in zo'n 'openluchtshop'. Er wordt bovendien afgesproken aan het station van Herne, waar een korte toelichting gegeven wordt. Vervolgens wordt te voet naar het perceel gegaan, op 5 minuten wandelafstand. Iedereen wordt uitdrukkelijk verzocht om een mondmaskertje te dragen.

Het verhaal van de pluktuin gaat al even terug. Op hun webpagina - www.authentical.be/project-pluktuinen - geven boer Mike en boer Bert weer dat het project groeide vanuit hun gemeenschappelijke moestuinpassie en het verlangen om dat te realiseren op grotere schaal. En Herne is nog maar net opgestart, of Oetingen dient zich ook al aan!

Het starten van zo'n pluktuin doe je niet zomaar, er komt best wel wat bij kijken. En elke stap maakt het perceeltje mooier en paradijslijker, maar elke stap kost ook geld. Om deze investeringen te betalen, startte het duo enige tijd geleden met een crowdfunding (www.authentical.be/project-pluktuinen-crowdfunding). Reeds heel wat milde gevers droegen hun steentje bij en kunnen nu de eerste resultaten zelf komen bewonderen. Als dankbaarheid zetten boer Mike en boer Bert hen steeds op de eerste plaats, en ze krijgen als blijk van appreciatie een voordeelkaart op naam.

De pluktuin wil een plek van genieten zijn, met pure smaken, rust, ontmoeting (in alle veiligheid), natuur, voeding en kleurenpracht. De pluktuin wil eerlijk op zoek gaan en terug aansluiting vinden bij de basis van landbouw: lekker en gezonde voeding produceren voor de gemeenschap er omheen. Boer Mike en boer Bert doen dat door in gesprek te gaan met hun sponsors en de mensen in de omgeving. Tegelijk schuwen ze de voordelen van de nieuwe technologieën niet, en communiceren via WhatsApp en Facebook, maar ook via digitale tools op terrein waardoor je achtergrondinfo, plukinfo en weetjes tevoorschijn kan toveren op je eigen smartphone.

De pluktuinen Herne en Oetingen worden ondersteund door Authentical (www.authentical.be). Het team van Authentical (www.authentical.be/over-ons) staat in voor de praktische en organisatorische ondersteuning van de opening van de Pluktuin Herne. U kan op 7 juni ook kennis maken met andere projecten van Authentical die gelinkt zijn aan de Pluktuin Herne.

Meer informatie kan u vinden via de aangegeven linken in de tekst.

Extra toelichting en foto's kan u bekomen via de woordvoerder van Authentical (Bert GEYSELS): 0468 295 294 en fresh@authentical.be .Perstekst "Opstart Authentical"

Vlaams-Brabant, 14 april 2020 

Met het in online brengen van haar website www.authentical.be, lanceert Authentical zich, als een nieuw maatschappelijk ondernemingsinitiatief. En dat in volle Coronaperiode! Niet omdat de initiatiefnemers plots meer tijd hebben, in tegendeel, maar omdat in onze samenleving plots helder naar boven komt waar zij al maanden mee bezig waren: het leven vanuit passie en talent met het verlangen om een maximale positieve impact te hebben op de huidige en toekomstige samenleving.

Wat doe je als je merkt dat de grondstroom in de samenleving een heel andere richting uitgaat dan onze huidige structuren, gewoonten en dagelijks streven ons vertellen? Sommigen blijven stilzitten, anderen willen het (nog) niet zien, maar er zijn er ook die juist dan niet stil kunnen zitten en aan de slag gaan. Geen geblaat, maar actie!

Authentical ondersteunt startende en bestaande ondernemers en organisaties die vanuit authenticiteit voluit voor hun passie en talenten willen gaan. De begeleiding gebeurt op maat van de noden van de projecten: netwerking, concrete praktische ondersteuning, communicatie, persoonlijke coaching, het bedrijfsprofiel helpen vormen, ...: de mensen van Authentical gaan mee aan de slag alsof het hun eigen persoonlijke bedrijf is!

En de resultaten zijn er nu reeds: tal van projecten starten op of krijgen een boost binnen de negen operationele thema's van Authentical. Er zijn verse en lokale voeding, leerondersteuning en coaching, kinderkampen, huisdieren, bedrijfsopleidingen, reizen, kunst, teambuilding en verhalen. En er is plaats voor nog meer positieve, authentieke en duurzame thema's en projecten. Bovendien zijn er voor deze Coronatijd speciale initiatieven, gebundeld onder www.authentical.be/project-overicht-corona.

Authentical ontstond als een klik tussen de drie initiatiefnemers Bert, Jules en Geert. Ze besloten om op zoek te gaan naar authenticiteit, echtheid, in het leven en de tijd van vandaag. En hoe je van daaruit je leven kan organiseren. Authenticiteit heeft impact, een grote positieve bijdrage aan onze samenleving van vandaag, maar biedt tegelijk ook oplossingen aan de (grote en complexe) noden van nu én morgen. Kleine eenvoudige puzzelstukjes in een grote en complexe wereld. En het besluit was al snel: als je hiervan je job kan maken, dan pas kan je maximale impact genereren. En dat is wat het kernteam nu realiseert: de opstart van haar eigen onderneming, een ondersteunend fonds én de opstart van projecten die andere toelaten van hun passie hun beroep te maken.

Intussen sprong Ildikó mee op de kar van het kernteam, en kwam er steun van Thomas binnen het ruimere beleidskader van Authentical. De who-is-who van Authentical kan je uitgebreid terugvinden via www.authentical.be/over-ons en www.authentical.be/testimonials.

Authentical werkt lokaal binnen een globale context. Vanuit de vaststelling enerzijds dat de geglobaliseerde wereld een feit is en ook veel complexe problemen mondiaal aangepakt moeten worden, maar anderzijds dat mensen tegelijk nood hebben aan eenvoud, overzicht en lokale herkenbaarheid en voelbare connectie. Daarom ook zet Authentical zeer sterk in op verbinden: het ondersteunen van verbindende projecten maar ook het verbinden van de projecten onderling. En dat werkt, dat werkt zeer goed, en dat is boeiend, stimulerend, resultaatverbeterend en deugddoend!

Wij zijn alvast niet meer te stoppen! ;-)

-----------

U kan meer info vinden over Authentical en haar bereiken via:

www.authentical.be 

info@authentical.be

0468 295 294 (woordvoerder Bert Geysels)