AUTHENTICAL

over ons


ONTSTAAN & MOTIVATIE 


Als je naar mensen luistert die stilstaan bij hun leven en terugkijken op een periode van hun bestaan, dan liggen op de weegschaal weinig woorden als "geld" en "macht". Als het er echt op aankomt, wordt veeleer afgewogen hoeveel positieve, duurzame en blijvende (dus echte) impact men heeft kunnen realiseren op de samenleving dichtbij en verder af. Blijkbaar ligt daar wél geluk en innerlijke rust voor het rapen...

Mensen streven in essentie naar een positieve en blijvende impact op hun omgeving.

Elke tijd heeft haar noden en zorgen, elk leven z'n op en neer. Maar de tijd waarin wij vandaag en morgen leven, heeft ook uitzonderlijke kenmerken. De wereld is één dorp, maar zonder burgemeester en bestuur. We kunnen massaal connecteren met mensen die denken zoals wijzelf, maar blijven nood hebben aan lokale verankering en herkenbaarheid. Media tonen ons veel meer waarheid, veel vaker en van veel verder weg, maar dat schept ook een beeld van onoverkomelijkheid. Iedere burger krijgt een platform en kan gehoord worden via de nieuwe media, maar elke toog kan nu ook leiden tot wereldwijde volgers, tot presidenten en tot overal gehoorde nonsenspraat...

De tijd waarin we leven lijkt complex, onoverzichtelijk en problemen nemen grote proporties aan.

Velen hebben angst. Onzekerheid en het gevoel een speelbal te zijn wegen. Mensen voelen zich niet veilig met zoveel bedreigingen: klimaat, migratie, plasticsoep, massaal biodiversiteitsverlies, sociale ongelijkheid, pandemieën, leiders zonder kennis van zaken, ... Het ene probleem is nog maar begonnen, of het andere dient zich al aan. En de oplossing lijkt niet anders dan mondiaal te kunnen gebeuren, maar er is geen burgemeester in het dorp dat de wereld is...

Er heerst zoveel angst en het gevoel dat men geen pak meer heeft op wat gebeurt en wat dient te gebeuren.

We kruipen in ons kot. Sluiten ons op. In onszelf. De angst die we daar vinden, proberen we te verbergen en te trotseren door 'ikkigheid', pure zelfrealisatie, eigen volk eerst, eerst de mijnen en pas dan een ander, heldendom, geldzucht, jachtigheid, 'likes-zucht', controle, polarisatie in ik goed en een ander slecht, blabla zonder boemboem, koopdrang: "hebben" om te "zijn"? Zonder voldoening en innerlijke rust echter...

Velen kruipen in zichzelf, compenseren angst met oppervlakkigheid, maar allen zoeken we innerlijke rust, tevredenheid.

We voelen en horen de samenleving schuren als teken dat we leven in een scharniertijd. Tussen de zekerheden van het verleden, die al lang achter ons liggen, en een nieuwe stabiliteit, die nog vorm moet krijgen. Veel mensen wachten af, bang, impactloos. Waarom? Het scharnier heeft smering nodig, om de overgang soepel te maken, en snelheid te geven. Een sterk verbindend verhaal hebben we nodig. Een positief kader waarin elkeen z'n puzzelstukje kan leggen. Werken aan het kleine met positieve impact op het grote. Of hoe ook deze tijd eenvoudig en overzichtelijk kan zijn. Mondiaal bestaan, maar met lokale herkenbaarheid en verankering.
Er is nood aan een verbindend en positief kader waarbinnen elkeen een eenvoudig en overzichtelijk plekje vindt.

En als de grote verhalen dat niet dragen, als leiders die verbindende en kaderende rol niet opnemen? Als het oude blijft doordraaien, maar geen oplossing biedt aan de noden van vandaag?

Dan wachten wij als AUTHENTICAL niet, dan doen we het zelf!

Grote dromen geven energie, als je er dagdagelijks aan kan werken en er stapsgewijs het resultaat van ziet. Passie en talent maken het onmogelijke mogelijk, als je er tijd in kan steken, als het je dag mag vullen. Het verlangen om een blijvende positieve impact te realiseren en na te laten, wordt dan 'part of the job': het volgt uit het leven van je leven, elke dag. Je vindt geluk en rust in wat je doet, in wie je bent. Waarom wachten tot na de ene crisis die de andere opvolgt?

Deze tijd is geen eindpunt. Wij wachten niet af. We maken deze tijd mee: we maken een netwerk, een platform, een positief en inspirerend kader én we bieden concrete hulp aan wie vanuit zichzelf, authentiek, kiest voor de passie en het talent dat een 'puzzeltje' oplossing biedt aan de noden van deze tijd. Voor wie mee richting geeft, smering aan het scharnier van de tijd, en zo puzzelt aan een samen-leving die vandaag beter is dan gisteren, en morgen nog veel mooier wordt dan vandaag. 

Wij zijn er voor jou, de authentieke, gepassioneerde, talentvolle en ondernemende doener! En zo kan jij er zichtbaar en voelbaar zijn voor anderen!

Welkom!


ONS KERNTEAM


BERT GEYSELS

I am:   Inspirator, motivator, begeleider, dromer en dieptepeiler met resultaatsfocus.

I do:   Finance, wetgeving, bedrijfsleiding, organisatie, netwerking, technische bedrijfsondersteuning, writing.

CV:   Ook nog: bio-ingenieur land- en bosbeheer & plantenbescherming, gediplomeerd leerkracht, oprichter en coördinator van de Bosgroep Zuidwest Brabant vzw (10j), operationeel verantwoordelijke van de brandweerschool Vlaams-Brabant (3j), en projectleider uitbouw importcontroledienst FAVV (2j). Heden fulltime zelfstandig expert en studiecoach (BirG support), vrijwillig brandweerman & ambulancier, en gebeten door Authentical.


GEERT CORNELIS

I am:   Coach, begeleider, analyticus, motivator, steunpilaar met resultaatsfocus.

I do:   Planning en deadlines, connecteren, waardenbewaking, organisatie, human resources.

CV:   Ook nog: bewakingsagent en supervisor bij Securitas (10j), diensthoofd interne bewaking (6j) - selectie- en oriënteringsverantwoordelijke (2j) - en diensthoofd regioservices bij Colruyt (2j), branch manager bij Securitas (5j). Heden ook deeltijds zelfstandig life- en bedrijfscoach (Ductus Coaching & Consulting) en talentencoach (bij Het Talentenhuis), vrijwillig brandweerman & ambulancier + vertrouwenspersoon, en gebeten door Authentical.


JULES VAN RILLAER

I am:   Motivator, change agent, doorzetter, realist, doener met resultaatfocus.

I do:   Technische ondersteuning, websitebeheer, marketing, verkoopnetwerk, innovatie, opportuniteiten.

CV:   Ook nog: gediplomeerd in bedrijfsmanagement & marketing, teamleader NL markt PayPal in Ierland (3j), zelfstandig eigenaar van een duurzaam kinderdagverblijf (5j), medeoprichter actiegroep 'Elk kind gelijk' met realisatie dat elk kinderdagverblijf een basissubsidie krijgt voor een meer evenwichtig speelveld binnen de sector, following hedendaagse wetenschappelijke en technologische evoluties en innovaties, en gebeten door Authentical.


ILDIKÓ VAN RILLAER     

I am:   Positive changer, change helper, grower, vraagsteller, talenknobbel, learner met resultaatsfocus.

I do:   Waardenbewaking, vertaling, organisatie, communicatie, structuur, ontplooiing, trendvolger.

CV:   Ook nog: Master of Arts Engels & Spaans, gediplomeerd leerkracht, jarenlange ervaring in bijles Engels, coach & draaiboekmaker bij PayPal in Ierland (3j), software expert e-learning programs (3j) en training services coördinator bij Yara (2j). Heden medewerker bij Doctoral School voor Biomedische Wetenschappen KULeuven; studie van leerprocessen, samenleving en duurzaamheid, maatschappelijke uitdagingen en motivatie & doorzetting, en gebeten door Authentical.