AUTHENTICAL

missie - visie - waarden uitgebreid


Onze missie: wat willen wij? 


AUTHENTICAL  wil een positieve en duurzame, blijvende impact op de samen-leving genereren. Als we het over "samen-leving" hebben, spreken we bewust met 2 woorden...

We willen mensen in die samen-leving zien groeien, zichzelf zien overstijgen. We willen genieten van de positieve impact die daarvan uitgaat naar de samen-leving: vandaag is mooier dan gisteren, en morgen wordt beter dan vandaag.

AUTHENTICAL wil de connector zijn, het bindmiddel, de motivator, de aanmoediger en de begeleider van deze transformatie.

Wij willen de positieve en duurzame impact maximaliseren. Geld is daartoe een noodzakelijk middel, maar geen doel op zich. Eerst de authentieke passie en het talent, dan de centen!


Onze visie: hoe doen we dat?


AUTHENTICAL ondersteunt mensen die passies en talenten hebben die onze samen-leving op duurzame, blijvende  wijze positief beïnvloeden. Elke klant legt zo een puzzelstukje dat een deel van de complexe samenlevingspuzzel positief en duurzaam invult.

Wij lanceren onze klanten alsof het onze eigen persoonlijke projecten zijn. We kunnen dat dan ook enkel doen met projecten waar we onszelf volledig in kunnen terugvinden.

We zorgen voor een versterkende verbinding tussen projecten, (technische) onderbouwing van ideeën, (praktische) nabijheid, een luisterend oor, coaching op maat, communicatie, klantenwerving en afzet, zichtbaarheid en het verspreiden van de globale visie - de puzzel waarbinnen de klanten een puzzelstukje vormen. Wij omkaderen dus de passie en talenten van ondernemende mensen zodat ze hiervan hun beroep kunnen maken.

Wij zijn gelukkig wanneer onze klanten daar maximaal tijd kunnen insteken en dus impact genereren doordat het hun (hoofd)beroep is geworden.

Klanten kunnen onze dienstverlening betalen per opdracht of onder de vorm van een tijdelijk aandeel op hun activiteit. Dat werkt sterk drempelverlagend voor starters zonder financiële reserves.

Naast een bedrijf, werkt AUTHENTICAL ook aan een stichting, een fonds, voor het verzamelen en beheren van middelen ten bate van onze missie. Hierin zijn specifieke of algemene giften, donaties, crowdfundings, erfenissen en subsidies mogelijk. Meer info, vragen hierover?

Omdat positieve impact onze eerste en belangrijkste betrachtiging is, schenken ook wij jaarlijks 10% van ons financieel resultaat aan het ondersteunend fonds. Liever meer geld om te realiseren, dan om meer luxe te kopen voor onszelf!


Onze waarden: van waaruit handelen wij, wat is ons toetsingskader?


PASSIE

Vernieuwend zijn, opstarten, het onmogelijke realiseren kan enkel als je leeft vanuit je diepste kracht. Passie mobiliseert een ongeziene energie en kracht die daarvoor nodig is.

Wat wij doen is ook bijzonder. Een nieuw ondernemerschap. Een bedrijf dat samen-leving wil oogsten... Onze passie drijft ons daartoe en geeft drive, power en energy!

          AUTHENTICITEIT ... betekent ...

transparantie

Wie niets te verbergen heeft, gaat voluit. 

Ook wij hebben niets te verbergen, wij ondersteunen je voluit met een heldere agenda: jouw project als authentiek puzzelstukje in een globale oplossing!

duurzaamheid

  • maatschappelijk: focus op de positieve impact, in al haar aspecten - we love it!
  • financieel: met realisme om dit te kunnen blijven doen - ook wij willen ervan kunnen leven om dit van 's morgen tot 's avonds te kunnen doen
  • draagkracht: wat we vandaag doen, ondermijnt de mogelijkheden van de toekomst niet - wij werken doelgericht, op tempo, maar met respect, afweging en voorzichtigheid

echtheid

Perfectie bestaat niet en is niet nodig: doe maar, vanuit wie je echt bent, vanuit je authentieke zelf.  

Ook wij geven grif onze fouten toe, maar we staan er ook, bewust van ons kunnen en zijn.

TALENT

Datgene waar jij in uitblinkt, dat zal jouw positieve impact maximaliseren. Ontplooi je, overstijg jezelf en druk voluit je stempel binnen je 'circle of influence'. 

Wij helpen je deze 'circle' gevoelig uit te breiden. Wij staan naast je. Wij lanceren en vernieuwen je. Dat engagement is ons talent!


EN JIJ?

Heb jij ook een duidelijke passie, iets waar je in uitblinkt, ben je een bezig bij, pak je de dingen aan maar slaag je er niet in er één geheel van te maken, iets met kracht, duidelijkheid en impact? Boek je (nog) onvoldoende resultaat? Of wil je gewoon deel uitmaken van een netwerk vol inspiratie, energie, positivisme en daadkracht? Een verhaal vertellen dat de hele wereld mag en moet horen?

Wij bieden onze dienstverlening aan op maat van jouw noden en vragen. In onze rugzak zitten: een website, een product-dienst-promotie, communicatie, klantenwerving, netwerking, coaching & begeleiding, (lancerings)events tot en met operationele bedrijfsondersteuning.

Als vergoeding voor onze inzet bieden we 2 mogelijkheden aan: we factureren volgens de afgesproken tarieven, of we ontvangen een op voorhand afgesproken aandeel van de inkomsten van je project gedurende een vastgelegde periode. We laten daarbij de keuze aan jou!

Meer weten? Klant worden? We zijn er voor jou!