Learning & Coaching

studiebegeleiding & coaching

Jongeren en jongvolwassenen helpen opdat ze hun plekje in deze wereld vinden, want iedereen is nodig om van deze samen-leving een positief en sterk verhaal te maken, ook jij!

Wie niet goed in zijn of haar vel zit, komt zichzelf vaak tegen in verminderde studieresultaten. Dat laatste is dus maar een symptoom en een aanleiding om samen te zitten, te luisteren, te praten, obstakels te detecteren, te benoemen en te overwinnen.

Terug in jezelf geloven, passie en talent ruimte geven, en je leven in handen nemen!

AUTHENTICAL wil met het thema learning&coaching een ondersteunend en verbindend platform bieden aan projecten die focussen op begeleiding van jongeren en jongvolwassenen bij het optimaliseren van hun leerprocessen en hun groei naar volwassenheid. Het doel is dat jonge mensen aan het begin van hun leven inzicht krijgen in hun talenten en passies, daaraan hun zelfwaarde en identiteit kunnen koppelen en van daaruit doorgroeien naar zelfredzame volwassenen die in staat zijn om bewuste keuzes te maken over hun eigen leven, in relatie tot andere, als deel van de samenleving en gericht op de toekomst.

AUTHENTICAL ondersteunt volgende projecten ...

          - Guide to growth: groeien in je leerproces én als persoon door (studie)begeleiding te krijgen of te geven

          - LearningHelp! : een gratis luisterend oor en concrete tips voor ouders en jongeren!

... en er is plaats voor meer!