Guide to Growth:

praktische informatie


Kostprijs en andere praktische informatie


De begeleidingen gaan door in Lennik, Boutersem en Noord-Antwerpen. 

In Antwerpen gaan sessies door tijdens de schoolweek, voor jongeren die (deels) een eigen studietraject volgen thuis.

De dagen starten om 9u en eindigen om 16u. Je kan aansluiten voor een hele dag of een halve dag (9u tot 12u, of 13u tot 16u).

Je inschrijving is volledig bij betaling. We hanteren 3 prijsmogelijkheden:

1) Een kennismaking voor 55 euro/dag en 25 euro/halve dag.

2) Afzonderlijke inschrijvingen voor 105 euro/dag en 55 euro/halve dag .

3) Inschrijven voor een reeks van minimaal 5 deelnames (data en locaties naar keuze, annulatie tot 10 dagen voordien zonder verlies van deelnamegeld) 85 euro/dag en 42,5 euro/halve dag (totaalbedrag voor de reeks van 5 dagen of 10 halve dagen is dus 425 euro; wil je nadien nog deelnemen aan extra sessies, dan behoud je voor het lopende schooljaar dit gunstige tarief van 85/42,5 euro).

In de prijs zijn alle kosten inbegrepen, behalve je eigen lunch en je persoonlijke schoolmateriaal (laptop, rekenmachine, ...).

Indien er tussen de gezamenlijke sessies nood is aan extra louter individuele begeleiding, dan kan dat afzonderlijk worden afgesproken. Naar gelang de noden en vakken, zijn verschillende begeleiders hiervoor beschikbaar. De kostprijs hiervoor is afhankelijk van de noden, de wijze (fysiek of online) en de begeleider.